108. Powiat Tomaszowski – Serce Roztocza

Aktywny wypoczynek w gminie Rachanie na Grzędzie Sokalskiej. Fot. Gmina Rachanie FB