Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” – wernisaż wystawy

Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” – wernisaż wystawy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, 15.07.2022, fot. Krzysztof Radzki